[:cs]Časté dotazy[:en]FAQs[:de]FAQs[:ru]Вопросы и ответы[:]

[:cs]

Časté dotazy

Parkování

Pokud si přejete využít hlídané parkoviště, vjeďte prosím přímo na parkoviště SABA SMÍCHOV v ulici Za Ženskými Domovy.
Vezměte si prosím parkovací lístek, který Vám zvalidujeme na recepci hotelu krátce před Vaším odjezdem. Pokuta za ztrátu lístku je 500Kč + cena za parkování. Cena za parkování je 300Kč/24hod, nebo 30Kč/ každá započatá hodina. Parkovací lístek nelze aplikovat na opakované vjezdy na parkoviště.

Jak se dostat z letiště do hotelu

Z letiště jeďte autobusem č. 100 na konečnou stanici autobusu Zličín. Zde přesedněte na metro linky B a jeďte na stanici Anděl. Na stanici vystupte směrem k autobusovému nádraží Na Knížecí, východ metra je před budovou Akcent Hotelu. Cena lístku na MHD je 32kč a lístky koupíte v každé trafice nebo informačním centru MHD na letišti.

Brzký příjezd - úschova zavazadel

Ubytovat se je možné od 14:00 místního času. Pokud bude volný a uklizený pokoj, je možné se ubytovat i dříve. Situace však závisí na momentální obsazenosti hotelu. V případe, že pokoj nebude připraven, je možné si uložit zdarma zavazadlo na recepci.

Poplatky

Zvíře na pokoji 400 Kč/noc, možné pouze po předchozí dohodě s vedením hotelu.
Přistýlka 500 až 650 Kč/noc dle aktuální sezony.
Pozdní odjezd (do 15:00) 500 Kč – pro možnost pozdního odjezdu kontaktujte hotel.

Služby

Odvoz z/na letiště 750 Kč.
Sekt na pokoj 300 Kč.
Květiny na pokoj 590 Kč.

[:en]

FAQs

Parking

If you wish to use a guarded parking lot, go straight to the parking lot SABA SMICHOV, take a parking ticket, that will be validated for you by the hotel reception shortly before your departure. Penalty for ticket loss is 20 € + the price for the parking. Price for the parking is 12€/1 day (24h), or 1,2 € / every started hour. The parking ticket is not valid for multiple entry to the paking lot.

How to get to the hotel from the airport

Take the Bus No. 100 and get off at “Zlicin” station. From Zlicin take the underground/subway to “Andel” station (yellow B line, direction to “Cerny Most”). Get off at “Andel” station (exit to Bus Station “Na Knizeci, Zenske domovy”), underground station exit is right next to the Akcent hotel.

Early check-in - luggage room

Check-in starts from 2 PM local time. Provided the room is vacant and cleaned at the time of your arrival, you can check-in earlier, depending on the current availability of the rooms. In case the room is not vacant and cleaned at you check-in time, you can use our luggage room at reception desk free of charge.

Fees

Pets are allowed after a prior agreement wth the hotel management, 16 € /night.
For an extra bed we charge 20 to 25 €/night, depending on the actual season
Late check-out (till 15:00 o´clock) 20 €/room – for the possibility of this option, please contact the hotel reception.

Services

Transport from/to the airport – 30€.
Sect/sparkling wine put into the room upon arrival – 12€. 
Flowers in the room – 24€

[:de]

FAQs

Parken

Falls Sie den bewachten Parkplatz verwenden wünschen, fahren Sie bitte direkt auf den Parkplatz SABA SMÍCHOVin der Straße Za Ženskými Domovy. Nehmen Sie bitte den Parkausweis, den wir Ihnen an der Rezeption kurz vor Ihrer Abfahrt validieren. Die Geldstrafe für Verlust des Parkausweises ist 500 Kč + der Preis für Parken. Der Preis für das Parken ist 300 Kč/24Std., 30 Kč für jede angefangene Stunde. Der Parkausweis ist nicht gültig für mehrere Einfährte auf das Parkplatz.

Wie kommt man vom Flughafen zum Hotel

Von Flughafen fahren Sie mit dem Bus Nr. 100 bis zur Endhaltestelle Zličín. Hier steigen Sie um auf die U-Bahn der B-Linie und fahren sie zur Anděl Station. Hier steigen sie aus in Richtung Busbahnhof, der Ausgang aus dem U-Bahn ist vor dem Gebäude des Akcent Hotels. Der Preis der Fahrkarte ist 32,- Kč und die Fahrkarten sind im jeden Tabakgeschäft oder Infozentrum des Stadtverkehrs im Flughafen.

Fühankunft - Gepäckaufbewahrung

Das Unterkommen ist möglich ab 14 Uhr. Falls es ein freies und sauberes Zimmer gibt, man kann sich auch früher unterkommen. Alles häng jedoch von der Belegungsdichte des Hotels ab. Es ist moglich, die Gepäcke auf der Rezeption kostelnlos zu aufbewahren.

Gebühre

Tier am Zimmer 400 Kč/Nachtmöglich nur nach voriger Vereinbarung mit dem Hotel-Management.
Aufbettung 500 bid 650 Kč/ nacht, je nach der aktuellen Saison.
Spätabfahrt (bis 15:00) 500 Kč – für die Möglichkeit des Spätabfahrts kontaktieren sie Hotel-Management.

Dienste

Abfuhr vom/zum Flughafen 750 Kč.
Sekt aufs Zimmer deim Ankunft 300 Kč.
Blumen aufs Zimmer 590 Kč.

[:ru]

Вопросы и ответы

Парковка

Если Вы хотите воспользоваться охраняемой автомобильной стоянкой, поезжайте пожалуйста прямо на парковку SABA SMÍCHOVна улице Za Ženskými Domovy (За Женскими Домовы). Возьмите с собой парковочный талон, который мы валидируем Вам на ресепшн отеля прямо перед Вашим отъездом. Штраф за потерю талона – 500 CZK + цена парковки. Цена парковки составляет 300 CZK/24 часа или 30 CZK/каждый начатый час. Талон нельзя использовать для повторных въездов на автостоянку.

Как добраться из аэропорта в гостиницу

Из аэропорта доехать на автобусе № 100 до конечной остановки «Zličín» (Зличин). Здесь пересесть на метро (линия «B») и доехать до станции «Anděl» (Андел). Из метро нужно выйти в направлении автовокзала «Na Knížecí» (На Книжеци), выход из метро находится как раз перед зданием гостиницы «Akcent hotel». Стоимость билета на городской общественный транспорт – 32 CZK. Билеты можно купить в любом газетном киоске или в информационном центре общественного транспорта в аэропорту.

При преждевременном приезде в гостиницу вещи можно оставить в камере хранения

Заселиться в гостиницу можно с 14:00 часов местного времени. Если номер будет свободен и убран, то можно заселиться раньше. Ситуация зависит от того, насколько гостиница заполнена на данный момент. Если номер еще не будет подготовлен к заселению, багаж можно бесплатно оставить на ресепшн.

Дополнительные платежи

Домашнее животное в номере – 400 CZK/день проживания, можно только по предварительной договоренности с руководством гостиницы.
Дополнительная кровать 500 – 650 CZK/день проживания, в зависимости от сезона
Поздний отъезд (до 15:00) 500 CZK – по этому поводу необходимо связаться с администратором.

Услуги

Трансфер из аэропорта / в аэропорт 750 CZK.
Игристое вино в номер 300 CZK.
Цветы в номер 590 CZK.

[:]