Všeobecné obchodní podmínky

Akcent hotel
Provozovatel: Akcent Management, s.r.o.
Sídlo: Ostrovského 3/253, 150 00, Praha 5
IČ: 27222349 ; DIČ: CZ 27222349  

 

Všeobecné obchodní podmínky rezervací

 1. Objednávka ubytování a dalších služeb v Akcent hotelu (dále jen Hotel)
  1. Při objednávce ubytování a dalších služeb v Hotelu (emailem, faxem nebo jinou písemnou formou) bude host vyzván k poskytnutí garance ve formě detailů kreditní karty hosta (kreditní karta hosta bude předautorizovaná) nebo předplatby v hotovosti či bankovním převodem na účet Hotelu, nebo zaplacením sjednané rezervační zálohy formou „PUSH PAY“, po zaslání předmětného odkazu na provedení této formy platby.Pokud kreditní kartu hosta nelze předautorizovat nebo host garanci ve formě předplatby ve sjednané době neposkytne, nebo nezaplatí či negarantuje rezervační zálohu jinou sjednanou  formou, Hotel rezervaci negarantuje, pokud není písemně dohodnuto jinak.
  2. Výše garance za objednané ubytování a další služby v Hotelu je vždy stanovena podle typu rate-planu rezervace.
  3. Storno-podmínky Hotelu jsou (pokud není písemnou formou dohodnuto jinak):
   • u individuální klientely (do 3 pokojů) více než 48 h před sjednaným dnem příjezdu = bez poplatku, v případě storna méně než 48 h před sjednaným dnem příjezdu nebo nedojezdu si Hotel vyhrazuje právo účtovat storno-poplatek ve výši 100% ceny všech objednaných a stornovaných či nevyužitých služeb za první noc, pokud není písemnou formou dohodnuto jinak.
   • Pro skupinové rezervace (4 pokoje a více):
    • v momentě potvrzení rezervace: nevratný rezervační poplatek ve výši 20% ceny všech objednaných služeb
    • 30 až 15 dní před sjednaným dnem příjezdu si Hotel vyhrazuje právo účtovat storno-poplatek ve výši 50% ceny všech objednaných a stornovaných služeb,
    • 14 až 3 dny před sjednaným dnem příjezdu si Hotel vyhrazuje právo účtovat storno-poplatek ve výši 90% ceny všech objednaných a stornovaných služeb,
    • méně než 3 dny před sjednaným dnem příjezdu nebo nedojezdu si Hotel vyhrazuje právo účtovat storno-poplatek ve výši 100% ceny všech objednaných a stornovaných či nevyužitých služeb.
  4. Výše uvedené v bodech 1a., 1b. a 1c. tohoto společenského řádu Hotelu neplatí pro rezervace typu NON-REFUNDABLE. Non-refundable rezervace je od momentu jejího potvrzení nevratná, tzn. není možné ji následně měnit ani zrušit. U rezervací typu non-refundable Hotel požaduje předplatbu ve výši 100% ceny za objednané ubytování a další služby v Hotelu v den uskutečnění rezervace. Platba je nevratná.
  5. Děti do 6 let (včetně) mají ubytování v Hotelu zdarma, pokud sdílí lůžko s dospělým. Poplatek za přistýlku pro dítě do 6 let (včetně) je 17 EUR/1 noc.
  6. Psi a jiná drobná zvířata mohou být v Hotelu ubytováni po předchozí dohodě s vedením nebo rezervačním oddělením Hotelu, a to pouze za předpokladu, že během pobytu na Hotelu nejsou na obtíž a neruší ubytované hosty. Za zvíře je účtován poplatek ve výši 17 EUR/1 noc.
 2. Check-in do Hotelu
  1. Check-in do Hotelu je od 14:00 do 24:00 místního času prvního dne sjednaného pobytu dle písemně potvrzené objednávky/ezervace ubytování a dalších služeb v Hotelu nebo voucheru od cestovní agentury.
  2. Host je povinen předložit písemné potvrzení objednávky/rezervace ubytování a dalších služeb v Hotelu nebo voucher od cestovní agentury.
  3. Host je povinen prokázat se platným cestovním dokladem, občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti.
  4. Host je povinen vyplnit registrační kartu Hotelu. Vlastním podpisem na registrační kartě host plně odpovídá za správnost údajů vyplněných na registrační kartě, dále pak stvrzuje, že bere na vědomí pravidla tohoto společenského řádu Hotelu.
  5. Host je povinen poskytnout garanci za vybavení pokoje a veškeré případně poskytnuté služby (např. konzumaci sortimentu z minibaru, uskutečněné telefonní hovory, využití prádelny, parkování a jiné), a to buď kreditní kartou (kreditní karta hosta bude předautorizovaná) nebo v hotovosti. Výše garance je 1.500,- Kč nebo 60 EUR/1 pokoj.
   V případě garance v hotovosti host obdrží potvrzení, které je povinen uschovat do doby check-outu z Hotelu. Na základě předložení tohoto potvrzení bude hostovi garance při check-outu z Hotelu vrácena, budou-li všechny účty hosta specifikované dále v bodě 4c. tohoto společenského řádu Hotelu řádně uhrazeny.
  6. Host je povinen uhradit částku za objednané ubytování a další služby při check-inu do Hotelu, a to celou částku za celou dobu sjednaného pobytu dle písemně potvrzené objednávky/rezervace ubytování a dalších služeb v Hotelu nebo voucheru od cestovní agentury.
   Pokud je celý pobyt v Hotelu předplacen nebo je-li povinnost placení za objednané ubytování a další služby přesunuta na třetí osobu (na základě smlouvy, písemné objednávky nebo voucheru od cestovní agentury), host poskytne pouze garanci za vybavení pokoje a veškeré případně poskytnuté služby dle bodu 2e. tohoto společenského řádu Hotelu. V případě, že třetí osoba, na kterou je povinnost přesunuta, neuhradí dlužnou částku za poskytnuté služby či konzumaci do doby sjednané splatnosti, host je osobně zodpovědný za uhrazení dlužné částky v její plné výši.
  7. V případě využití parkovacího stání v boční ulici Za Ženskými domovy u budovy Hotelu na hlídaném parkovišti, zprostředkovaného recepcí Hotelu, je host povinen zakoupit a uhradit parkovací lístek na recepci Hotelu, a to při check-inu do Hotelu. Host bere na vědomí, že platba za zakoupený parkovací lístek je nevratná, dále pak, že při ztrátě zakoupeného parkovacího lístku si bude muset zaplatit nový parkovací lístek. Host je povinen zakoupený parkovací lístek aktivovat, a to tak, že jej přiloží k čtečce na stojanu při vjezdu na parkoviště, jinak bere na vědomí, že mu nebude umožněn výjezd z parkoviště.
   V případě, že host zakoupí více než jeden parkovací lístek (např. při delším pobytu), je host povinen v den, kdy končí platnost daného parkovacího lístku, na který na parkoviště vjel, se svým vozem vyjet a znovu zajet a aktivovat si tak další parkovací lístek. Hotel není provozovatelem parkoviště.
  8. Host bere na vědomí, že doba check-inu na recepci Hotelu může trvat až 10 minut.
 3. Pobyt v Hotelu
  1. Host užívá pokoj po dobu sjednaného pobytu dle písemně potvrzené objednávky/rezervace ubytování a dalších služeb v Hotelu nebo voucheru od cestovní agentury. Jakékoliv zkrácení či prodloužení pobytu je host povinen předem domluvit na recepci Hotelu. V případě, že se ubytovaný host rozhodne zkrátit původně sjednanou dobu pobytu dle písemně potvrzené objednávky ubytování a dalších služeb v Hotelu nebo voucheru od cestovní agentury, je povinen to oznámit recepci Hotelu nejpozději jeden den před nově naplánovaným odjezdem z Hotelu do 12:00 místního času. Pokud tak host neučiní, Hotel si vyhrazuje právo účtovat hostovi storno-poplatek ve výši 100% ceny všech objednaných služeb za jednu noc.
   V případě, že host uskutečnil svojí rezervaci v Hotelu ve formě non-refundable, bere na vědomí, že peníze za zkrácení doby pobytu nemůže již nárokovat, jak je specifikováno v bodě 1d. těchto všeobecných podmínek. V případě prodlužování pobytu hosta se cena za další noci řídí aktuálními cenami Hotelu pro dané noci, uvedenými na webových stránkách Hotelu (www.akcent-hotel.cz), nikoliv cenou uvedenou na původní písemně potvrzené objednávce/rezervaci ubytování a dalších služeb v Hotelu nebo voucheru od cestovní agentury. Prodloužení pobytu hosta je možné pouze v případě, že Hotel má volnou ubytovací kapacitu pro požadované prodloužení pobytu.
  2. Snídaně je podávána formou švédských stolů v restauraci Akcent v přízemí budovy denně od 7:00 do 10:00 místního času. Je přísný zákaz vynášení snídaňového sortimentu nebo jakéhokoliv inventáře mimo prostory restaurace.
  3. Úklid pokojů probíhá denně mezi 9:00 a 15:30 místního času. Pokud host žádá výměnu ručníků, zanechá použité ručníky v koupelně na podlaze. Jestliže host úklid nevyžaduje ani nechce být na pokoji jinak rušen, pověsí zvenku na kliku vstupních dveří do pokoje ceduli ´Prosím, nerušte!´.
  4. V době od 22:00 do 07:00 místního času jsou hosté povinni dodržovat noční klid.
  5. Kouření a manipulace s otevřeným ohněm je v pokojích i ostatních společných prostorách Hotelu je přísně zakázána. V případě kouření či manipulace s otevřeným ohněm na pokoji si Hotel vyhrazuje právo pokutovat hosta ve výši 5.000,- CZK.
  6. Hotel doporučuje hostům, aby si ukládali a zamykali cennosti do trezoru na pokoji nebo na recepci Hotelu. Za ztrátu či poškození cenností v pokoji či společných prostorách Hotelu nenese Hotel žádnou odpovědnost.
  7. Z důvodů bezpečnosti Hotel doporučuje hostům, aby při odchodu z pokoje uzavřeli okna, balkónové dveře, vodovodní kohoutky, vyndali kartu od pokoje z elektrického spořiče vedle vstupních dveří a nechali po dobu své nepřítomnosti v pokoji elektrický spořič prázdný a dále, aby se ujistili, že jsou po jejich odchodu z pokoje vstupní dveře do pokoje řádně zabouchnuté a zamčené.
  8. Je zakázáno přemísťovat, vynášet nábytek a zasahovat do elektrické instalace. Z důvodů bezpečnosti je v Hotelu dovoleno používat pouze ty vlastní elektrické spotřebiče, které slouží k osobní hygieně (fén, kulma, holicí či masážní strojky apod.), dále pak osobní počítače, nabíječku na mobilní telefon apod.
  9. Za škody na pokoji v době pobytu hosta odpovídá host. Při hrubém či nadstandardním znečištění pokoje si Hotel vyhrazuje právo požadovat po hostovi pokutu ve výši 1.000,- CZK, pokud není prokázána škoda vyšší.
  10. Návštěvy na pokoj je host povinen hlásit předem na recepci Hotelu. Jakýkoliv návštěvník Hotelu je povinen prokázat se platným cestovním dokladem, občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti. Hotel si vyhrazuje právo udělat si kopii dokladu totožnosti takového návštěvníka.
 4. Check-out z Hotelu
  1. Check-out z Hotelu je do 12:00 místního času posledního dne sjednaného pobytu dle písemně potvrzené objednávky/rezervace ubytování a dalších služeb v Hotelu nebo voucheru od cestovní agentury. Host je povinen do výše uvedené doby tohoto bodu pokoj opustit. Pokud se host do výše uvedené doby v tomto bodě z pokoje neodhlásí, Hotel si vyhrazuje právo pokutovat hosta ve výši 100% ceny ubytování za další noc dle aktuální ceny uvedené na webových stránkách Hotelu (www.akcent-hotel.cz) pro danou noc.
   Jestliže neodhlášený host není v Hotelu přítomen, Hotel si vyhrazuje právo pokoj vyklidit a uložit věci hosta na bezpečném místě, aby mohl pokoj využívat další host, který si pokoj od toho dne rezervoval.
  2. Prosíme hosty, aby při ukončení svého pobytu v Hotelu pokoj uzavřeli a karty od pokoje, dále věci od Hotelu vypůjčené, odevzdali zpět na recepci Hotelu. V případě ztráty karty od pokoje, nebo adaptéru si Hotel vyhrazuje právo účtovat hostovi poplatek ve výši 250,- Kč/1 kus.
  3. Host je povinen uhradit částku za veškeré neuhrazené poskytnuté služby (konzumaci sortimentu z minibaru, uskutečněné telefonní hovory, využití prádelny, parkování a jiné), případné storno-poplatky a další poplatky či pokuty (za kouření na nekuřáckém pokoji, za poškození nebo nadstandardní znečištění pokoje, za neodhlášení se z pokoje do výše uvedené doby check-outu v bodě 4a., za ztrátu karty od pokoje nebo adaptéru).
  4. V případě využití parkovacího stání v boční ulici Za Ženskými domovy u budovy Hotelu na hlídaném parkovišti, zprostředkovaného recepcí Hotelu, je host povinen do 15 minut po zaplacení doby strávené se svým vozidlem na parkovišti opustit se svým vozidlem parkoviště. Po této časové lhůtě pro opuštění parkoviště se případně načítá nově strávený čas dle platného ceníku parkoviště na tentýž parkovací lístek.
   V případě setrvání vozu hosta na parkovišti po uplynutí výše uvedené lhůty pro opuštění parkoviště je parkování výlučně vztahem mezi hostem a provozovatelem parkoviště, bez jakékoliv účasti Hotelu a neřídí se nadále podmínkami ani cenou stanovenou recepcí Hotelu. Hotel není provozovatelem parkoviště.
  5. Host bere na vědomí, že doba check-outu na recepci Hotelu může trvat až 10 minut.
 5. Ostatní
  1. V případě, že si host při příjezdu do Hotelu nebo odjezdu z Hotelu uloží zavazadla v zavazadlovém prostoru Hotelu, je povinen prokázat se platným cestovním dokladem, občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti při jejich vyzvedávání.
  2. Hotel může ve zvláštních případech nabídnout hostovi jiné než objednané ubytování a další služby ve stejné nebo lepší kategorii, pokud se neliší od písemně potvrzené objednávky/rezervace ubytování a dalších služeb v Hotelu nebo voucheru od cestovní agentury, co se doby sjednaného pobytu, ceny a typu pokoje týká.
  3. Host je povinen dodržovat ustanovení těchto všeobecných podmínek Hotelu. V případě, že dojde ze strany hosta k porušení těchto všeobecných podmínek Hotelu, má vedení Hotelu právo od smlouvy o poskytnutí ubytování a dalších služeb odstoupit před uplynutím sjednané doby pobytu dle písemně potvrzené objednávky/rezervace ubytování a dalších služeb v Hotelu nebo voucheru od cestovní agentury.
  4. Přání a stížnosti hostů přijímá a vyřizuje vedení Hotelu na e-mailové adrese: manager@akcent-hotel.cz (manažer Hotelu), rezervace@akcent-hotel.cz (rezervační oddělení Hotelu), info@akcent-hotel.cz(hotelová recepce) nebo v rámci dotazníků, které jsou k dispozici na pokoji v modrých deskách nebo na recepci Hotelu.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je pro námi nabízené služby/zboží věcně příslušná Česká obchodní inspekce, IČ: 00020869, sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2. jejíž webová stránka se nachází na adrese www.coi.cz, přičemž platforma pro řešení sporů on-line se nachází na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.